Posle ebenje nema kaenje!

избори | петъчно

Нещо сравнително старо, което се отнася за всички имащи право на глас.